Garantija un drošība

Interneta veikalā www.amper.lv (turpmāk "Veikalā") piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Iegādājoties preci garantijas talons ir pavadzīme, kurā fiksēts pirkšanas datums.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet mums.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas nosacījumi:

1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces pielietošanas procesā.
2. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
3. Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes „ūdensizturīgs”.
4. Ražotājs tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
5. Garantijas saistības tiek anulētas, ja pircējs nevar uzrādīt pavadzīmi ar pārdošanas datumu un pilnvarotā pārdevēja zīmogu.
6. Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
7. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties

 Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
  • Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai. 

Ja konstatējat kādas nesakritības, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt.